Tiểu phẫu loại bỏ hạt tophi dạng mềm tại bàn tay

Tiểu phẫu phẫu thuật loại bỏ hạt tophi (muối urat) trạng thái thềm chưa kết tinh tài khớp ngón tay

 

Nguồn: https://www.youtube.com/user/lnouboet/videos

Lưu ý: Hình ảnh chỉ phù hợp với một số người dùng