Phẫu thuật loại bỏ hạt tophi tại mu bàn chân

Phẫu thuật hạt tophi tại mu bàn chân – Hạt tophi hình thành dưới da tại các khớp bàn tay bàn chân

Nguồn: youtube.com/watch?v=hArdl0wLXok

Lưu ý: Hình ảnh chỉ phù hợp với một số đối tượng